zaterdag 25 maart
11°C
14 km

AVS Nieuws 01/11/22

1 november is traditioneel de dag waarop Gent de gesneuvelden van de twee wereldoorlogen herdenkt. Ook vandaag kwamen heel wat prominente gasten en vaderlandslievende verenigingen een bloemenkrans neerleggen aan het moniument der gesneuvelden op de Westerbegraafplaats. Verder in ons nieuws op Allerheiligen: de opkomst van de rouwconsulenten en de combinatie Allerheiligen/Kermis in Nederzwalm.