vrijdag 2 december
3°C
0 km

AVS Nieuws 05/03/21

In het ziekenhuis van Aalst is gisteravond gewezen Vlaams Belanger Francis Van den Eynde overleden. Francis Van den Eynde was jarenlang het boegbeeld van Vlaams Belang in Gent. Van 1988 tot 2012 zetelde hij in de gemeenteraad en hij was ook fractievoorzitter in Gent. Hij zetelde ook jaren in de Kamer en was er een tijdlang ondervoorzitter. De carrière van Van den Eynde bij het Vlaams Belang liep slecht af. Hij raakte in conflict met de partijtop. In 2011 scheurde hij zich met vier andere gemeenteraadsleden af om de Belfortgroep te stichten. Het conflict leidde tot een schorsing en uiteindelijk tot zijn ontslag uit de partij in 2011. In 2012 riep hij de kiezer op om voor N-VA te stemmen. Van den Eynde had hartproblemen, in februari onderging hij nog een ingreep. Hij werd 74.