donderdag 28 september
19°C
5 km

AVS Vandaag 17/12/20

Het ziet er naar uit dat in het voorjaar de voorbereidende werken voor de nieuwe Meulestedebrug kunnen beginnen. Alle partners hebben de gunningsbeslissing voor het project goedgekeurd. Dat betekent dat er een aannemer kan aangesteld worden die de nieuwe brug moet bouwen. Als alles goed gaat, kan er na Nieuwjaar al een contract getekend worden.