zondag 20 juni
22°C
0 km

20 000 euro voor De Vrolijke Kring in Ronse

Vandaag mocht De Vrolijke Kring uit Ronse de Prijs Armoede Uitsluiten in ontvangst nemen. Een trofee en een bedrag van 20 000 euro om de werking te versterken. “Deze prijs is veel meer dan een klopje op onze schouder.”

Minister van Armoedebestrijding Wouter Beke kwam de prijs overhandigen in Ronse. De Vrolijke Kring organiseert koffiemomenten, heeft een eigen koor een creatief atelier en doet verschillende workshops. Allemaal laagdrempelige activiteiten waar mensen de tijd en ruimte krijgen om zich creatief bezig te houden en talenten te ontdekken.

Meewerken achter de schermen
Tijdens die activiteiten wordt er geluisterd naar persoonlijke verhalen en kunnen signalen snel worden opgepikt. Tegelijkertijd zitten mensen met armoede-ervaring ook zelf in de werking en Raad van Bestuur van De Vrolijke Kring.

Mentaal welbevinden
En dat werkt blijkbaar heel goed, zo goed dat De Vrolijke Kring de jaarlijkse Prijs Armoede Uitsluiten in de wacht sleept. Die wordt ondertussen voor de 22ste keer uitgereikt door Welzijnszorg vzw, om organisaties in de kijker te zetten die bewust inzetten op het mentaal welbevinden van mensen met armoede-ervaring.

(foto: Welzijnszorg vzw)