woensdag 27 september
24°C
1 km

20 miljoen over budget

Veel vertraging en veel meer kosten dan voorzien: de renovatie van het station Gent-Sint-Pieters loopt niet zoals gepland. Volgens een rapport van het Rekenhof ligt de kostprijs veel hoger dan vooropgesteld, het verschil bedraagt maar liefst 20 miljoen.

Gents gemeenteraadslid Veli Yüksel (Open Vld) heeft in de kamercommissie aangedrongen op het rapport en vindt dat het project niet goed is opgevolgd door de bevoegde ministers en de NMBS. "Het Rekenhof schetst geen fraai beeld van het project Gent-Sint-Pieters. De kostprijs is 80 miljoen euro, terwijl er 59 werd begroot. Dat is 20 miljoen euro of 36% meer dan voorzien. Dat komt omdat men het project zeer slecht heeft voorbereid en zeer slecht heeft opgevolgd." Hij betwijfelt ook of de renovatie eind 2027 klaar zal zijn, zoals de NMBS gelooft.

NMBS als "goede huisvader"
De NMBS zegt zich altijd als een "goede huisvader" te hebben gedragen. Het heeft de oorspronkelijke plannen aangepast, met "een blik op de mobiliteit van de toekomst. Gent-Sint-Pieters krijgt een volwaardige overkapping en een forse uitbreiding van het aantal ondergrondse fietsparkeerplaatsen (17.000 ipv 13.500). Dit zal Gent en alle treinreizigers een functioneel, veilig, duurzaam en eigentijds station geven, één waarin het comfort van de reiziger voorop staat. Na de zomer van 2021 moet de tweede fase van de vernieuwing van start gaan."