vrijdag 31 maart
11°C
1 km

3 omwonenden van de Lieve gedagvaard

De strijd om het al dan niet ruimen van de Lieve vanop de kant van het water in Wondelgem gaat hard. Woensdag hielden nog enkele buurtbewoners hun deuren gesloten voor de medewerkers van de Groendienst en Farys die de werken wilden starten. Die mensen kregen gisteren een dagvaarding in de bus om vanmorgen voor de rechtbank te verschijnen. De rechter hield de zaak in beraad. 

Voor alle duidelijkheid, de buurt is niet tegen het ruimen van de Lieve. Dat vinden ze een goede zaak. Het is alleen de manier waarop Gent en Farys willen ruimen die tegen de borst stoot. De werken zouden vanaf de rand van het water uitgevoerd worden. Maar dat is nefast voor de groene waterkant en enkele meters tuin van de buren. Ze stelden zelf voor om te ruimen vanop een ponton, maar kregen geen antwoord. Daarom lieten ze de arbeiders woensdag niet binnen op hun eigendom en konden de de werken niet starten. 

Dagvaarding

Die laatste handeling viel niet in goede aarde bij de opdrachtgevers. Ze stuurden dagvaardingen naar eenkele buurtbewoners. Die moesten zich vanmorgen al komen verantwoorden voor de rechtbank. De stad vraagt een fikse schadevergoeding per dag dat de werken niet kunnen plaatsvinden. Het werd een emotionele zitting waarin de rechter geen besluit nam. De zaak wordt in beraad gehouden. 

Toch werken gestart

Tijdens de zitting werden er in Wondelgem toch werken gestart. De buren lieten dat vaststellen door een deurwaarder. Volgens de buurt is er geen vergunning om de werken uit te voeren. De stad Gent en Farys schermen met een eerdere beslissing in kortgeding. Daar zei een rechter dat  er geen hoogdringendheid is in de zaak van de omwonenden tegen de Stad Gent. De werken kregen met andere woorden groen licht. Maar volgens de buren zijn de werken in strijd met het bermdecreet.