vrijdag 30 juli
19°C
0 km

8 bibliotheken uit regio Leie Schelde schaffen 3D printer aan

De bibliotheken van de Cultuurregio Leie Schelde beschikken sinds kort over hun eigen 3D printer. De bedoeling is om bezoekers van de bib en leerlingen van de scholen te laten kennismaken én werken met zo'n printer. 

In totaal werden acht 3D printers aangekocht, eentje voor elke bibliotheek binnen de Cultuurregio Leie Schelde. Hiermee zetten de bibliotheken gezamenlijke stappen om de huidige digitale werking verder uit te bouwen. Ze willen uitgroeien tot leer- en beleefruimtes, waar naast boeken ook plaats is voor digitale technieken. Elke bib zal 3D printer-workshops aanbieden, zowel aan organisaties als aan leerlingen van de plaatselijke scholen.