Aantal Gentenaars gestegen

Het aantal Gentenaars is opnieuw gestegen. Momenteel telt Gent 1.140 inwoners meer dan vorig jaar. Reden daarvoor is meer immigratie, meer geboortes en minder sterfgevallen.

Terwijl er in 2020 nog een daling was van het aantal Gentenaars, met 202, zijn er het afgelopen jaar 1.140 inwoners bijgekomen. Op 1 januari 2022 waren er in totaal 264.559 Gentenaars, waarvan 131.862 mannen en 132.697 vrouwen. Een jaar daarvoor ging het om 263.419 Gentenaars. 

Meer immigratie en meer geboortes
“Na een uitzonderlijke daling van de Gentse bevolking in 2020, zien we dat het aantal Gentenaars opnieuw toeneemt in 2021", zegt schepen van Burgerzaken Isabelle Heyndrickx (CD&V). "Er was opnieuw meer immigratie, meer kinderen werden geboren en er waren minder sterftegevallen.”

Bulgaren, Turken en Nederlanders
In 2021 werden er 3.300 kinderen geboren in Gent, maar er stierven ook 2.273 Gentenaars. Het aantal Belgen in Gent is wel gedaald, met 253. Maar er zijn in vergelijking met vorig jaar wel 1.393 niet-Belgen bijgekomen. In Gent wonen momenteel 10.939 Bulgaren. Dat is ook de grootste groep niet-Belgen, gevolgd door Turken (3.716) en Nederlanders (2.977)