woensdag 27 september
24°C
3 km

Actie tegen verkoop van waardevolle landbouwgrond

Aan de gebouwen van het OCMW Gent is vandaag actie gevoerd tegen de verkoop van waardevolle landbouwgrond. De actievoerders en hun sympathisanten willen dat Gent de verkoop van alle publieke OCMW-gronden en eigendommen van de stad stopzet. 

Sinds 19 juni bezetten dezelfde actievoerders het Blauwhuis in Nazareth. De hoeve was eigendom van het OCMW Gent maar is recent verkocht. En dat is niet naar de zin van de bezetters. Ze zijn van mening dat de stad slimmer moet omspringen met landbouwgrond. Er zijn jonge boeren die staan te popelen om de gronden te bewerken en zo de voedselvoorziening te garanderen. Maar ze krijgen geen kans, net als de landbouwers die al jaren actief zijn in de sector. Door de verkoop mist de stad Gent de kans om er een duurzaam en lokaal project rond landbouw en ontmoeting uit te werken zeggen de actievoerders.  

3 duidelijke eisen 

Verbreek de verkoopsovereenkomst, erken de aanbevelingen in de nota “Hongerige Stad” en stop de procedure tegen de bezetters maar praat met hen. Dat zijn de drie duidelijke eisen waarmee de actievoerders vandaag naar het OCMW trokken. Zo kunnen er belangrijke stappen gezet worden om samen een duurzaam investeringsmodel uit te werken waar de belangen van zowel de burgers als de boeren behartigd worden. Intussen vragen de bezetters ook dat de verkoop van publieke OCMW-gronden of eigendommen van de stad Gent onmiddellijk wodt stopgezet.