donderdag 30 maart
15°C
19 km

Alternatief plan voor Gravensteen krijgt deels negatief advies

Het plan van de stad Gent om een paviljoen te bouwen aan het Gravensteen en daarmee de burcht toegankelijker te maken, krijgt deels ongunstig advies van het Agentschap Onroerend Erfgoed.

De alternatieve voorstellen zijn niet verder onderzocht. Daardoor is de kans best groot dat er helemaal geen ingrepen gebeuren aan het middeleeuwse bouwwerk, en rolstoelgebruikers er toch niet zullen binnen kunnen.