dinsdag 5 maart
10°C
135 km

Anoniem meldpunt tegen verdachte handelingen in de haven

Een heel goeievavond. Als u een verdachte situatie opmerkt in de Gentse haven, kan u dat vanaf nu melden bij het nieuw digitaal meldpunt Havik. Werknemers van de haven, maar ook bezoekers en buurtbewoners kunnen er anoniem verdachte handelingen melden. North Sea Port wil op die manier samen met justitie en politie streven naar een veilige haven en daders van criminele feiten sneller opsporen en vervolgen.

Sinds de fusie van de zeehavens van Gent, Terneuzen en Vlissingen in 2018, mag North Sea Port zich tot een van de grotere havengebieden rekenen. De haven is een centraal knooppunt in Europa en dat maakt North Sea Port erg aantrekkelijk op economisch vlak. Maar ook wie minder goede bedoelingen heeft, weet de weg naar North Sea Port te vinden. Verdachte situaties op het grondgebied van de Gentse haven kunnen daarom vanaf vandaag ook digitaal gemeld worden op het anonieme meldpunt Havik.

Luc Cap, directeur Federale Gerechtelijke Politie: "North Sea Port is absoluut geen onveilige haven, maar we moeten wel alert zijn voor de toekomst want er is zeker een risico op verhoogde criminaliteit, we stellen vandaag ook al vast dat er coketransporten zijn, mensensmokkel, er zijn milieuproblemen geweest, en vandaar dat we zoveel belang hechten op een veilige haven en dat we daarom anticiperen op een toekomstig verhoogd risico".

Melden via de website

North Sea Port is in tegenstelling tot andere havens een vrij open haven. Je kan er als bezoeker makkelijk doorrijden. Verdachte situaties kunnen dan ook sneller opgemerkt worden. En vanaf nu dus ook gemeld worden op de website meldpunt-havik.be

Carina Van Cauter, gouverneur Oost-Vlaanderen: "een ruim gebied van 525 bedrijven, 60 kilometer lang het spreekt voor zich dat veiligheid moet gegarandeerd blijven, georganiseerde criminaliteit moeten we voor blijven, en vandaar dus een meldpunt een menselijk schild die een wapen is tegen de georganiseerde criminaliteit, tienduizenden ogen en oren die als men iets verdachts ziet melden dat er iets fout is zodanig dat politie en parket met die informatie aan de slag kunnen".