woensdag 27 september
24°C
1 km

Asielcentrum in Godshuis: Sint-Laureins mist respect van de overheid

Het staat nu definitief vast. Het Godshuis in Sint-Laureins wordt een asielcentrum. Dat heeft het gemeentebestuur eind vorige week vernomen in Brussel. En die beslissing zorgt voor beroering in de gemeente. Sint-Laureins heeft laten weten dat het NIET wil  samenwerken met het Rode Kruis voor de inrichting van het Godshuis. Volgens Nicole De Moor, staatssecretaris voor Asiel en Migratie is de beslissing definitief is maar dat zint Sint-Laureins niet. 

In Sint-Laureins blijft het nieuws dat het Godshuis in de toekomst plaats zal bieden aan 240 asielzoekers voor verontwaardiging zorgen. Het gemeentebestuur betreurt vooral dat er geen rekening wordt gehouden met de zeer delicate ligging van het asielcentrum 

Hugo Coene (Anders Samen), schepen voor Ruimtelijke Planning en Patrimonium Sint-Laureins: "Een, de delicate ligging van het Godshuis. Dat ligt in de kern van de gemeente, op50m afstand bevinden zich hier twee lagere scholen en kleuterscholen, bevindt zich hier een woonzorgcentrum en bevinden zich hier op 50 meter assistentiewoningen. Wij vinden dit veel te delicaat om hier een asielcentrum op te richten. En een tweede reden is de omvang, 240 asielzoekers. Men heeft enkel rekening gehouden met de capaciteit van het het grote gebouw hier achter ons , maar niet met de draagkracht van onze kleine gemeente, Sint-Laureins".

De Federale regering heeft de juridische bevoegdheid om in een private eigendom een asielcentrum op te richten. Het gegeven dat dit echter gebeurt zonder overleg met het lokaal bestuur getuigt volgens het gemeentebestuur van Sint-Laureins van weinig respect voor de lokale gemeenschap.