BBB wil van de Hedwigepolder weer landbouwgrond maken

"Geef de Hedwigepolder terug aan de landbouw en stop de ontpoldering". Dat is een opmerkelijke punt in het verkiezingsprogramma van BBB, de BoerBurgerBeweging

Het dossier van de Hedwigepolder is al felbesproken sinds 2005. De ontpoldering is een onderdeel van een verdrag tussen Nederland en België, over de bereikbaarheid van de haven van Antwerpen. Met de ontpoldering wordt een groot stuk natuur terug gegeven. De Belgische eigenaar Gery Cloedt bleef zich lang verzetten tegen de plannen, maar hij haalde het niet. Sinds een jaar loopt er water van de Westerschelde de polder in. En dat moet maar eens stoppen zegt BBB. Landbouwgrond moet een beschermde status krijgen, omdat die belangrijk is voor de voedselvoorziening van de eigen mensen en van de mensen die met minder vruchtbare grond te maken hebben. De Nederlandse bevolking trekt op 22 november naar de stembus.