vrijdag 14 juni
19°C
5 km

Betere bescherming voor dieren dankzij Codex Dierenwelzijn

Het Vlaams Parlement heeft het licht op groen gezet voor de nieuwe Codex Dierenwelzijn. Die moet dieren nog meer bescherming geven. De Codex volgt de wet op de Dierenbescherming op die meer dan 40 jaar oud is. Hij beschrijft  duidelijk wat kan en niet kan, want dieren krijgen voortaan een erkenning als levende wezens en moeten dus goed gbeschermd worden

Zo zijn thuisslachtingen nu officieel verboden, tenzij ze gedaan worden door iemand met een bekwaamheidsgetuigschrift. Dieren mogen ook niet meer verkocht worden op markten of openbare plaatsen en ganzenlevers mogen niet meer kunstmatig vet gemest worden. Voortaan ben je als houder ook verplicht om je dieren tenallen tijde een goede beschutting te geven, en elke politiezone moet een verantwoordelijke dierenwelzijn hebben. Elke stad of gemeente moet ook een samenwerking aangaan met een dierenasiel. Wie deze en nog vele andere regeltjes niet volgt kan gestraft worden. 

insluiten