Bewoners maken van de Wolterslaan een Woltersbaan

De bewoners van de Wolterslaan in Sint-Amandsberg zijn het beu. Ze hadden een aantal wijzigingen voorgesteld voor het circulatieplan in de wijk Dampoort. Maar die veranderingen zijn niet aangebracht. De bewoners vrezen de impact van het plan op hun straat en dopen die om naar de Woltersbaan.  

Voor alle duidelijkheid, de bewoners van de Wolterslaan zijn niet tegen het circulatiepan. Integendeel, ze zien de verbetering voor flink wat straten in de wijk. Maar voor hun straat blijft het plan dramatisch. De Wolterslaan evolueert volgens de inwoners van een rustige woonstraat naar een ontsluitingsweg voor sluipverkeer. De bewoners komen vanavond op straat en geven hun straat een andere naam. De laan wordt een baan.

Eigen tellingen

De bewoners gingen op zoek naar extra informatie maar kregen die niet te pakken. Daarom gingen zij zelf aan het tellen. Ze kwamen op een doordeweekse dinsdag en donderdag tijdens de ochtend-en avondspits aan hoge getallen. Met het nieuwe plan zal doorgaand verkeer vanuit de Toekomststraat naar de Heirnislaan niet meer mogelijk zijn. Al dat verkeer zal door de Wolterslaan rijden, wat een enorme toename van passages zal betekenen.

Nieuwe voorstellen

De bewoners van de Wolterslaan zijn dan wel ontgoocheld in het stadsbestuur, toch willen ze nog constructief meewerken aan een mogelijke oplossing. Ze hebben in een open brief verschillende alternatieven klaar en hopen dat de stad die bekijkt bij de definitieve beslissing over het plan. De bewoners willen vooral de rijrichting omdraaien. Want iedereen wil een veilige straat. Minder verkeer zorgt voor een betere leefbaarheid zeggen de bewoners van de Wolterslaan.