zaterdag 2 december
1°C
0 km

Bewoners WZC De Liberteyt blij met de beslissing van de provincie

We lieten het gisteren al weten,  de 24 sociale woningen die de stad wil bouwen in de voortuin van het woonzorgcentrum De Liberteyt in Wondelgem komen er voorlopig niet. De omgevingsvergunning  is geweigerd door de provincie. En dat om twee redenen. Er is te weinig rekening gehouden met de impact op de leefomgeving van de bewoners en de verleende bouwvergunning is niet rechtsgeldig omdat, zo zegt de provincie, de stad Gent een vergunning verleent aan SO Gent. En die is 100 procent in handen van de stad.  Jezelf een vergunning toekennen kan niet. DE bewoners van WZC De Liberteyt zijn opgelucht!

Gent wil op het voorste deel, waar nu parking 1 is,  en aan de straat kant die uitkijkt op Den Dries een woonblok van 3 en 4 hoog bouwen. De provincie weigert de omgevingsvergunning en daar zijn de bewoners bijzonder blij om. De weigering komt er ondermeer omdat er geen rekening is gehouden met de impact op de leefomgeving van de bewoners van het woonzorgcentrum. Volgens de Deputatie hebben de bewoners recht op een groene leefomgeving. De bouw van de 24 wooneenheden druist daar tegen in. De actiegroep haalt zo een eerste slag thuis. De provincie zegt ook dat het lijkt alsof de stad zich zelf een vergunning heeft toegekend, want de bouwaanvraag is ingediend door SO Gent een bedrijf dat volledig afhankelijk is van de stad Gent. Bij de stad was er niemand beschikbaar om voor de camera te reageren. Het kabinet van schepen Tine Heyse liet wel weten dat ze de weigering in detail gaan bestuderen en hier later over communiceren. Een beroepsprocedure is daarbij niet uitgesloten. 

Hugo Vandevondele – actiecomité : "Wij hopen dat de stad zal inzien dat het beter is van niet verder juridische gevechten te leveren. Maar samen met ons gaan nadenken over de mogelijkheden die er zijn. Bij geval van beroep, jullie gaan gewoon door? Wij gaan zeker door. Als dat moet zullen we door gaan. Maar we hopen natuurlijk, nog eens, dat ze zo verstandig zullen zijn omdat niet te doen".