zaterdag 2 december
1°C
7 km

Bezetters moeten het UFO-gebouw verlaten tegen 25 juli

Rector Rik Van de Walle heeft aan de bezetters van het UFO-gebouw gevraagd om het gebouw tegen 25 juli te ontruimen. Anders zet de UGent gerechtelijke stappen tegen de actievoerders. 

De actievoerders zijn nu al bijna twee weken in het UFO-gebouw aanwezig. Het zijn sympathisanten van de mensen zonder papieren die in Brussel in hongerstaking zijn. Ze willen dat de rector zijn functie gebruikt om bij de regering te pleiten voor een collectieve regularisatie.  

Op naar een menselijke oplossing 

De rector liet aan de actievoerders weten dat hij niet zal pleiten voor een collectieve regularisatie. Van de Walle is wel voorstander van een snellere afhandeling voor deze verblijfsdossiers. Maar de actievoerders nemen daar geen genoegen mee en blijven het UFO-gebouw bezetten, tot zolang de rector zijn mening herziet.  

Ultimatum 

De rector heeft de bezetters nu een ultimatum opgelegd. Ten laatste op 25 juli moeten zij het gebouw verlaten hebben , zoniet dreigen gerechtelijke stappen. Vanaf 26 juli beginnen de infomomenten en inschrijvingen in de UFO en dan kunnen de bezetters daar niet meer aanwezig zijn. De rector hoopt op het gezond verstand van de actievoerders zodat gerechtelijke stappen niet nodig zijn. Mochten er intussen inbreuken zijn tegen de openbare orde of als de coronamaatregelen niet gevolgd worden, dan zal de UGent sneller ingrijpen.