woensdag 7 juni
25°C
0 km

Boeren voeren actie langs parcours Nokere Koers

Stop de Waanzin! Met die slogan trokken boze boeren vandaag ondermeer naar de Lange Aststraat in Huise. Deze plek is één van de belangrijke doortochten van Nokere Koers. Daar hopen de boeren wat aandacht te krijgen voor hun probleem met de recente beslissing van de Vlaamse regering over het stikstofdossier.   

De stikstofuitstoot moet dringend naar omlaag. Daarom heeft de Vlaamse regering een nieuwe regeling goedgekeurd om die uitstoot aan te pakken. Maar "die regeling is nefast voor de familiebedrijven" klinkt het bij de Boerenbond. Meer zelfs, enkele vervuilende bedrijven moeten meteen stoppen. Volgens de boze boeren pleegt de Vlaamse regering contractbreuk. Bestaande afspraken en vergunningen worden in twijfel getrokken. De boeren hopen dat de Vlaamse regering hun bezwaren ernstig nemen. 

Wat gaat er precies gebeuren?

Vooreerst moeten de meeste vervuilende bedrijven dicht tegen 2025. Ze krijgen een vergoeding om af te bouwen. Bedrijven die balanceren op de rand van sluiten krijgen tijd tot 2026 om zich in orde te stellen. Vaekens-en pluimveebedrijven die de ammoniakuitstoot nog niet beperken moeten tegen 2030 maatregelen nemen om de stikstofuitstoot met 60% te verminderen. Bovendien moet ook de varkensstapel met 30% kleiner worden tegen 2030 en nieuwe vergunningen worden veel strenger. 

Strop om de hals

Als deze regeling blijft gelden dan zullen er ongetwijfeld bedrijven sluiten. De landbouwbedrijven worden voor blok gezet. Daarom komen de Boerenbond, de Groene Kring en Ferm voor Agravrouwen samen op straat. Ze willen de bedrijven beschermen en hopen op een herziening van deze regels.