Brandweer voert actie: "Stop de demotivatie"

Meer dan 200 brandweerlui en ambulanciers voeren vanmorgen actie aan de kazerne in de Roggestraat. "'t Is mis" staat te lezen op een spandoek. Ze klagen over een gebrek aan respect van de leidinggevenden. Volgens vakbond ACV heerst er een echte 'angstcultuur' in het korps. 

Vuur aan de brandweerkazerne vanmorgen, aangewakkerd door de brandweerlui zelf. Ze voeren actie omdat ze zich respectloos behandeld voelen. "Stop de demotivatie", staat in grote letters te lezen op de toegangspoort.

Burgemeester komt langs
De voorbije maanden was er al overleg. Tussen de vakbonden en de brandweertop, maar ook met burgemeester Mathias De Clercq. Die kwam ook vanmorgen langs om te praten met de brandweerlui. Een echte staking ligt nog niet op tafel, de brandweer wil de burgers niet in gevaar brengen.

Maand respijt
De zoneraad vanmorgen leverde niet meteen een concrete oplossing op. De brandweerlui laten weten dat ze nog een maand geduld hebben. In die tijd moeten er antwoorden komen op hun verzuchtingen. Komen die er niet, dan volgt er op 1 december een echte staking. "Maar ook dan komt de dienstverlening niet in het gedrang. Het zit in ons DNA om mensen te helpen."