woensdag 21 februari
10°C
40 km

Brief aan de burgemeester: wat gaat u doen aan de dakloosheid

Heel wat hulporganisaties in Gent zijn vandaag weer in actie gekomen  om het Gentse daklozenbeleid onder de aandacht te brengen.  Ze roepen alle Gentenaars op om een open brief door te sturen naar de burgemeester.

Het gaan drukke tijden worden voor burgemeester De Clercq als hij terugkomt uit vakantie. Zijn mailbox zal vol zitten met verschillende kopieën van een open brief. In de brief staat de vraag  “1783 daklozen waarvan 401 kinderen, wat gaat u daar aan doen?  De actie is een vervolg op de stoepkrijtactie van vorige week vrijdag.

Daarin wordt aan de burgemeester gevraagd wat hij gaat doen aan de 1873 daklozen in Gent waarvan 401 kinderen. "We krijgen dagelijk mensen over de vloer die we willen helpen, maar niet kunnen helpen", getuigt Els Goosens van CAW Oost-Vlaanderen. "Er zijn initiatieven genomen door de stad Gent. Ook na de telling van dak- en thuislozen van 3 jaar geleden, maar te weinig."

"Flauwe reactie"
De brievenactie is een vervolg op de actie van vorige week. Toen werden er krijtfiguren op de straten getekend om het daklozenprobleem aan te kaarten. Waar de actie vorige week niet werd opgeëist, maken de initiatiefnemers zich deze keer wel bekend. Zeker na de, volgens hen, flauwe reactie van de stad vorige week.

"In de reactie van de stad lag de focus vooral op besparingen," zegt Evelyne Huughe van een Hart voor Vluchtelingen. "Terwijl onze focus vooral is op het grote aantal daklozen, thuisloze mensen. De groep blijft groeien, de woonproblematiek wordt groter. Dat weten we allemaal, het bijna niet meer betaalbaar."

Overleg begin oktober
Waarnemend burgemeester Sofie Bracke zegt dat de stad weldegelijk bezig is met de problematiek. "We hebben als stad de daklozenproblematiek in kaart gebracht. Dat dat toont toch ook wel het grote engagement dat we hebben met de thuislozen en daklozen problematiek."

Met de brief willen de actievoerders dat de stad onmiddellijk extra actie onderneemt. Overleg komt er alleszins al begin oktober. "Maar als lokale overheid kunnen we het probleem niet alleen oplossen. We moeten met alle overheden samenwerken," oppert Bracke. "We doen ook een oproep om meer te investeren in deze problematiek en onder andere ook meer in sociale woningen om die mensen te kunnen helpen."