Buurt ziet hoge woonblokken aan de Watersportbaan niet zitten

Enkele buurtbewoners van de Watersportbaan in Gent blijven protesteren tegen de komst van drie sociale woontorens. Die woonblokken zouden dertien bouwlagen hoog worden, en dat zijn er vijf meer dan de oorspronkelijke plannen. De buurt rond de Watersportbaan startte eerder al met een petitie, maar zonder veel resultaat. Nu de vergunning voor het eerste woonblok is goedgekeurd wordt het ongenoegen alleen maar groter.

Even terug naar 2021. Toen startte de afbraak van drie sociale woontorens aan de Watersportbaan, om ze te vervangen door drie nieuwe. Die torens tellen dertien bouwlagen, vijf meer dan de oorspronkelijke plannen en dat is te hoog zeggen de buurtbewoners. Volgens hen komt zo het landschap van de omgeving in het gedrang. De buurtbewoners vinden dat het bouwen van zulke hoge blokken in strijd is met de bouwregels die de stad Gent zelf oplegt. 

Tom Anthonis, buurtbewoner: "Er zijn voldoende alternatieven om inderdaad mooie, goede, zorgvuldige sociale woningbuow daar neer te zetten. Bovendien schrijven ze zelf in hun eigen nota's dat eigenlijk in Gent zes bouwlagen de norm zou moeten zijn. Er zijn drie gebieden afgebakend in Gent; Houtdok, Sint-Pieters-Station en The Loop waar men hoger kan bouwen. En hier schermt men zich dan achter de 'westelijke torenlijn'. En dan zien we een streepje op een kaart die dat zou moeten voorstellen, die maakt het mogelijk om toch hoger te gaan bouwen in dit gebied". 

Die westelijke torenlijn zijn hoogbouwen gelegen tussen het station van Gent-Sint-Pieters en The Loop. Binnen de nota die de stad Gent opmaakt staat dat die torenlijn moet behouden worden en er dus hoger kan gebouwd worden. Het optrekken van het aantal bouwlagen laat ook toe om meer ruimte tussen de gebouwen te laten. De buurtbewoners vinden dat de bouw de oorsrponkelijke visie van de omgeving schaadt. Maar voor de stad Gent is er niets aan de hand. De vergunning voor het middenste woonblok is intussen in orde.