zaterdag 2 december
1°C
3 km

Buurtbewoners vechten bouwvergunning aan

In Wondelgem hebben buurtbewoners beroep aangetekend tegen de vergunning om appartementen te bouwen vlakbij het rusthuis De Liberteyt.

Ondanks veel protest tegen de plannen, had de stad Gent toch de vergunning goedgekeurd. In maart voerden heel wat buurtbewoners en rusthuisbewoners al actie tegen de plannen om in de voortuin van De Liberteyt 24 sociale appartementen neer te poten. Het protest zorgde voor zo’n 200 bezwaarschriften, maar toch leverde de stad Gent een verkavelingsvergunning af.  Door de beroepsprocedure ligt de bal nu in het kamp van de bestendige deputatie van de provincie. Die heeft drie maanden de tijd om een oordeel te vellen.