woensdag 17 augustus
25°C
81 km

Buurtpark aan Blaisantvest krijgt stilaan vorm

De inwoners van de Rabotwijk in Gent krijgen er binnenkort een nieuw stukje groen bij. Achter de Blaisantkerk legt de stad momenteel een nieuw buurtpark aan. Er zal ruimte zijn voor een speeltuin, een terras, een moestuin en verschillende zithoekjes. Het moet een nieuwe ontmoetingsplaats worden in de dichtbevolkte wijk. 

De plannen voor het park zijn gemaakt in samenspraak met de buren.. Het park komt in een dichtbebouwde wijk en moet een plaats worden waar zowel jong als oud even kunnen ontspannen. Naast de aanleg van het park wordt ook het pleintje voor de kerk aangepakt. Momenteel is dat nog een grijs stuk, maar er komen hier zitbankjes en meer groen. Het moet eigenlijk de toegangspoort worden tot het nieuwe buurtpark. 

Astrid De Bruycker (Vooruit) - schepen van Openbaar Groen Gent :  "Je krijgt eigenlijk een mooie aaneenschakeling van de kerk die een sociale functie heeft en een ontmoetingsplaats is, de school, maar uiteraard ook alle omwonenden die van dit park kunnen gebruik maken als een soort gedeelde tuin" 

Tegen het einde van het jaar zou het project volledig klaar zijn, vanaf september zou de buurt wel aal het park kunnen gebruiken.