Convenant helpt renovatie van wijken Debbautshoek en Wittouck in Zelzate

Een speciaal convenant moet helpen bij de renovatie van de wijken Debbautshoek en Wittouck in Zelzate. Het gemeentebestuur en de sociale huisvestingsmaatschappij cvba Wonen hebben een overeenkomst bereikt over die renovatie. De belastingen op ongeschiktheid en leegstand vallen weg, als de maatschappij zich aan enkele afspraken houdt en leegstand en verloedering vermijdt.

"Op voorwaarde dat er een aantal afspraken worden nagekomen," zegt schepen Steven De Vuyst (PVDA). De gemeente wil dat er zo veel mogelijk leegstand wordt vermeden en dat cvba Wonen verloedering tegengaat.

Gemeenteraad
De Zelzaatse gemeenteraad stemt vanavond over het convenant die de opschorting van de ongeschiktheids- en leegstandbelasting mogelijk maakt. Op het einde van de rit zou het dan gaan om 204 woongelegenheden en 19 sociale koopwoningen. Maar eerst gaat de aandacht naar de huidige bewoners.

Persoonlijke aanpak
"Dat is een zeer moeilijk verhaal voor de bewoners. Sommigen wonen hier al 40, 50, sommige al 60 jaar in dezelfde woning en zij moeten nu nog verhuizen. Dat valt meestal niet mee, vandaar dat we dat persoonlijk aanpakken," vertelt Patricia De Meyer van cvba Wonen. Bewoners krijgen zo veel mogelijk inspraak in waar ze naartoe verhuizen.

Wijk Wittouck zou klaar zijn tegen 2025, wijk Debbautshoek tegen 2030.