woensdag 21 februari
10°C
75 km

Covid19-team waarschuwt de 180.000 Meetjeslanders

Het nieuwe Covid 19-team Meetjesland waarschuwt alle inwoners van de streek voor de gevaren van het virus. Iedereen kan nu de ziekte oplopen klinkt het bij de zorgverleners.

Het coronavirus slaat hard toe en niemand is veilig. Dat is de boodschap die het Covid 19-team van het Meetjesland wil meegeven aan alle 180.000 inwoners van de streek. Het is belangrijk dat we allemaal voorzichtig zijn want er gebeuren dagelijks fouten zegt Dirk Van Damme, de voorzitter van de Eerstelijnszone Oost-Meetjesland.

Het moet NU gebeuren! 

De zorgverleners vrezen dat ze dit tempo niet langer kunnen volhouden. De bedden op intensieve zorg raken vol, de druk op de medewerkers is hoog. Daarom smeken ze om de regels strikt toe te passen.  

 

Hieronder kan je de volledige brief nalezen

 

Beste Meetjeslander,

Het is VIJF NA TWAALF! Het coronavirus verspreidt zich razendsnel en zit veel dichter op onze huid dan in de eerste golf. Ongetwijfeld kent u nu ook al iemand die het heeft of gehad heeft? Deze pandemie kan alleen maar gestopt worden WANNEER U ZICH AAN DE REGELS HOUDT!

De ziekenhuizen lopen vol, de bedden op Intensieve Zorg zijn volzet, ook in het Meetjesland! Onze zorginstellingen, huisartsen en andere zorgverstrekkers staan ook nu weer paraat om zieke medeburgers te helpen. Maar HET WATER STAAT ONS AAN DE LIPPEN!

Bovendien willen we de patiënten met andere dan corona-aandoeningen verder blijven helpen bij medische problemen die geen uitstel verdragen. De huisartsen blijven aan de slag, de consultaties in het ziekenhuis blijven open. Onze zorginstellingen, huisartsen en andere zorgverstrekkers waken erover dat dit OP EEN CORONAVEILIGE MANIER gebeurt.

Maar de nood is zeer hoog, zorgverstrekkers die zich volledig gegeven hebben tijdens de eerste golf in het voorjaar staan nu opnieuw paraat, amper gerecupereerd en met risico voor eigen gezondheid. De vraag alleen is: HOELANG HOUDEN WE DIT VOL?

We kunnen dit niet alleen en hebben uw hulp nodig om het tij te doen keren. En het is dringend, er is geen uitstel meer mogelijk, HET MOET NÚ GEBEUREN! Daarom vragen, smeken we u om uw totale en onvoorwaardelijke medewerking. We moeten nu even enkele weken doorbijten om straks weer een normaler leven te hebben.

HET IS VAN LEVENSBELANG DAT WE NU SAMEN EEN DAM OPWERPEN TEGEN HET VIRUS. Houd u zich daarom aan de bekende regels: afstand houden, mondmasker dragen, handen wassen of ontsmetten, maar vooral uw contacten beperken. De gemeentebesturen zullen erover waken dat deze regels nauwgezet worden nageleefd, overtreders worden beboet en doen dus niet alleen een aanslag op uw en onze gezondheid maar ook op hun eigen portemonnee.

OOK WANNEER U ZICH ZIEK VOELT, ZIJN ER VASTE REGELS: blijf thuis, neem contact op met uw huisarts of de huisartsenwachtpost (1733) en volg de richtlijnen om eventueel getest te worden. Als dit niet gebeurt bij uw huisarts, kan u een afspraak maken bij de Huisartsenwachtpost Meetjesland (www.huisartsenwachtpostmeetjesland.be). Testen worden op weekdagen afgenomen van 19 tot 23 uur, in het weekend van 7 tot 23 uur. Enkel op afspraak!

Wij vragen u met aandrang om de regels te respecteren, niet alleen in uw eigen belang, maar ook in dat van uw geliefden, uw vrienden, uw kennissen en onze zorgverstrekkers. Het ziekenhuis, de huisartsen, de woonzorgcentra en alle andere zorgverleners proberen met man en macht dit virus klein te krijgen, maar als ze er alleen voorstaan, is het een verloren strijd. BESEF DAT WE DIT NU MET ZIJN ALLEN MOETEN AANPAKKEN, ALS EEN TEAM VAN 180.000 MEETJESLANDERS!

Zorg goed voor jezelf!

COVID-19-team Meetjesland*

*Het COVID-19-team Meetjesland is een bundeling van alle krachten die het coronavirus in het Meetjesland willen stoppen. Het team bestaat uit vertegenwoordigers van de gemeentebesturen, het ziekenhuis, de huisartsenwachtpost, de huisartsen, de woonzorgcentra, de thuisverpleegkundigen, de scholen, de Centra voor Leerlingenbegeleiding,… Deze open brief is een eerste communicatie-initiatief.