donderdag 28 september
19°C
2 km

Datalek in aanmeldingssysteem secundair onderwijs Gent

94% van de bijna 5000 kinderen die zich hadden aangemeld voor een secundaire school in Gent, kunnen ook effectief starten op hun school van voorkeur. Dat laat het Gentse stadsbestuur weten. Maar een datalek in dat online inschrijvingssysteem doet het fraaie cijfer snel vergeten.

Gisteren wist je als leerling van het 6de leerjaar in welke school je volgend schooljaar mocht beginnen. Daarvoor konden ouders hun zoon of dochter online aanmelden en de school van voorkeur doorgeven. Op basis van die voorkeur en persoonlijke gegevens, krijgen kinderen dan een school toegewezen.

Gevoelige gegevens
Al die persoonlijke gegevens, zoals rijksregisternummer, opleidingsniveau van de ouders en of het al dan niet om kwetsbaar gezin gaat, konden gisteren gedownload worden vanop de website van het aanmeldingssysteem. Een datalek met heel gevoelige gegevens dus.

Offline
Ondertussen is de website offline gehaald, en zijn de gegevens niet meer te downloaden. De bevoegde schepen was niet op de hoogte van de slechte beveiliging van de data, en gaat nu controleren wat er is fout gelopen.

 

Cijfers buitengewoon onderwijs
In het buitengewoon onderwijs is het cijfer wel anders. Daar is de vraag groot en is het aantal plaatsen beperkt. 32 van de 145 kinderen hebben nog geen school toegekend gekregen. Op dit moment zijn er geen vrije plaatsen ter beschikking, maar de stad volgt de situatie op.