donderdag 18 april
11°C
244 km

De Oostmolen is tijdelijk gered

In Aalter is het principieel akkoord voor de verkaveling van de groenzone Oostmolen onwettig verklaard door de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Het akkoord uit 2018 voldoet niet aan de bestaande regelgeving en daarom wordt de hele procedure tot verkaveling nu stilgelegd. Voor het actiecomité RedOostmolen, dat gekant is tegen de verkaveling, is het een enorme opsteker. 

De Oostmolen in Aalter is een stuk groen van zo'n 12 hectare dat in een procedure zit om verkaveld te worden. Buurtbewoners zijn het daar niet mee eens en hebben zich verenigd in het actiecomité RedOostmolen. Ze staan daarmee lijnrecht tegenover de kandidaat-projectontwikkelaar Belinvest en de gemeente Aalter, die haar steun geeft aan het verkavelingsproject. Om een woonuitbreidingsgebied als de Oostmolen om te zetten naar een verkaveling, is er een zogenoemd "principieel akkoord" nodig van de provincie, met het advies van de gemeente. Zo'n principieel akkoord moet voldoen aan een aantal wettelijke vereisten. Zo moet het bijvoorbeeld passen binnen de bestaande beleidskeuzes en de beleidsplannen die er al zijn, zoals het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan. In 2018 heeft de provincie Oost-Vlaanderen hier een principieel akkoord gegeven, maar dat akkoord is nu dus onwettig verklaard door de Raad voor Vergunningsbetwistingen.

ITV - Gie Van den Eeckhaut - vzw RedOostmolen: "Wij hebben van in het begin gezegd dat het principieel akkoord hier in deze zaak echt onwettig was omdat het geen rekening hield met alle beleidsdocumenten die er waren. Daarin is de Raad voor Vergunningsbetwistingen ons nu gevolgd. Die heeft gezegd: het principieel akkoord is onwettig en dus alle aanvragen die hierop gebaseerd zijn, kunnen nooit goedgekeurd worden. Dat betekent dat alle procedures nu in principe stilliggen". 

Dat is dus geen goed nieuws voor de projectontwikkelaar, want geen wettig principieel akkoord betekent geen bouwvergunning. We vroegen de gemeente Aalter en burgemeester Pieter De Crem om een reactie, maar er was niemand beschikbaar om ons te woord te staan.