De Pandemisten weigeren het Vredeshuis te verlaten

De Pandemisten, de groep krakers die sinds januari het Vredeshuis in Gent bezet, weigeren het gebouw te verlaten. Gisteren liep het ultimatum af dat de stad Gent hen had gegeven.

De Pandemisten kregen tot 1 februari de tijd om vrijwillig het Vredeshuis te verlaten. Zoniet zou er een strafrechterlijke procedure worden opgestart om de groep krakers uit het gebouw te laten zetten. Maar de Pandemisten weigeren weg te gaan. Ze hebben een advocaat in de arm genomen en blijven actie voeren tegen de verkoop van stadseigendom op de private markt. De stad Gent beraadt zich nog over het dossier en wou vandaag niet voor de camera reageren.