maandag 2 oktober
25°C
23 km

Deinzenaars kunnen nog tot half juli reageren op toekomstproject Deinze2040

De inwoners van Deinze kunnen nog tot en met 14 juli opmerkingen en suggesties doorgeven met betrekking tot het project Deinze2040. Dat bepaalt hoe de toekomst van Deinze eruitziet, vooral dan op vlak van ruimte.

Hoe moeten de open ruimte en de dorpskernen er in de toekomst uitzien? En hoe willen we dat bereiken? Het zijn een paar van de vragen die de stad Deinze stelt aan haar inwoners. 

De stad stelde een conceptnota op, Deinze2040. Die legt de ambities van Deinze op vlak van ruimte vast. Je vindt de plannen op www.deinze.be/beleidsplan-ruimte en het participatieplatform goedgezegd.deinze.be. Daarnaast loopt er ook een tentoonstelling over de nota in de inkomhal van dienstencentrum Leiespiegel.

Per mail of brief
Inwoners kunnen per mail of per brief reageren op de nota en opmerkingen of suggesties doorgeven. “We zijn benieuwd naar de mening van de Deinzenaar over vragen als 'hoe kunnen landbouw en natuur hand in hand gaan?’", zegt schepen Bart Van Thuyne (CD&V), bevoegd voor ruimtelijke ordening en stedenbouw. "'welke woonvormen ontbreken er in welk dorp?', 'hoe kunnen toegangswegen veiliger en aantrekkelijker worden gemaakt?', 'hoe kan de beeldkwaliteit van bedrijventerreinen verhogen?', enzoverder”, besluit Van Thuyne.