dinsdag 9 augustus
27°C
33 km

Dies Natalis : rector belooft beterschap aan de UGent

Het is vandaag Dies Natalis, de verjaardag van de Universiteit van Gent. Traditioneel trekt er dan een stoet door de stad. Voor de universiteit is het een feestdag, maar de laatste tijd is er ook heel wat onrust binnen de UGent. Ondermeer door meldingen van studenten die klagen over machtsmisbruik en grensoverschrijdend gedrag. Rector Rik Van de Walle belooft snel beterschap. 

205 jaar UGent, het is een heugelijke dag voor de Universiteit Gent, maar deze week kwam de UGent ook onder vuur te liggen door een PANO-reportage. Daarin getuigden verschillende doctoraatsstudenten over het machtsmisbruik van een prof. Ook de voorbije jaren kreeg de UGent verschillende meldingen van grensoverschrijdend gedrag. Rector Van de Walle wil dat probleem nu aanpakken.

Rik Van de Walle - rector Universiteit Gent: "Ik pleit voor een extern meldpunt, ik pleit voor externe raden en commissies die tuchtfeiten onderzoeken. Ik pleit voor externe raden en commissies die tuchtuitspraken doen. Ik geef grif toe dat alle universiteiten en dus ook de UGent een zekere schroom had om externe meldpunten te organiseren. Ik denk dat we de voorbije jaren als we daarop terugkijken, dus niet alleen deze week hebben geleerd dat we daar inderdaad werk van moeten maken van externe meldpunten en tuchtraden"

De oprichting van dat meldpunt komt er zo snel mogelijk, maar moet wel nog een aantal raden passeren. En dan is er nog de zaak van de besparingen aan de UGent en de zoektocht naar een geschikte plaats voor een nieuw studentenhome. Ook daar kwam veel kritiek op het beleid. De rector zegt daar keihard te werken om re onrust wat te laten afnemen. 

Eredoctoraten

Dies Natalis is ook de dag waarop de universiteit een aantal eredoctoraten uitreikt.  Dat gebeurt in De Aula van de UGent in de Voldersstraat. Onder meer architecten Paul Robbrecht en Hilde Daem werden er bekroond voor hun realisaties in hun thuisstad Gent en andere steden in België.

Hilde Daem, architect: "Wat ik heel bijzonder vind aan dit eredoctoraat. Ik kom niet uit de onderwijswereld of universitaire wereld. Maar dat ik als vrouw, ik denk 25ste of 26ste in de rij van alle doctoraten die er uitgereikt zijn. Dat ik op 400 mannen en dat ik als architect, wat ook een mannenberoep is, daar toch wel een voorbeeld mag zijn".