Docenten protesteren tegen "aanslag" op hun basistaken

Het zag er zomers uit, maar dat is het zeker niet. Docenten van de opleiding Sociaal Werk van de Arteveldehogeschool stonden vandaag aan de schoolpoort met een sombrero op het hoofd. Ze protesteerden tegen de aantasting van hun basistaken. 

De sombrero's verwijzen naar het Mexicaans Leger. Te veel officieren en te weinig soldaten. De docenten klagen de werksituatie aan. Er zijn teveel diensten, kaders en middenkaders gecreëerd op school. Dat jaagt  niet alleen de kosten in de hoogte maar zorgt ook voor onduidelijkheden en ellenlange procedures. De docenten raken daardoor gefrustreerd want zij zien intussen ook dat er bespaard moet worden in hun opleiding. Kortom: de kerntaken van een hogeschool, het lesgeven aan en begeleiden van studenten is stilaan onmogelijk geworden.   

Tijd voor actie

Aan deze actie zijn al veel vergaderingen en interne acties voorafgegaan. Maar de reactie van de directie bleef tot nu toe beperkt. Met deze actie zetten de docenten twee eisen kracht bij. Vooreerst moet de hogeschool voldoende middelen en mensen aan de basistaken toewijzen en daarna pas aan de omkadering. En ze willen dat de verhouding 25/75 tussen omkadering en basistaken opnieuw gerespecteerd wordt. De directie begrijpt de mening van de docenten en probeert via het sociaal overleg tot een oplossing te komen.