zondag 20 juni
22°C
0 km

Drijvende groeneilandjes op de Watersportbaan

Op de Watersportbaan in Gent drijven sinds kort groeneilandjes. De stad Gent wil haar oevers natuurvriendelijker maken, maar daar is vaak geen ruimte genoeg voor. De eilandjes kunnen een alternatief vormen om meer planten en dieren aan te trekken.

In de stad bestaan de oevers vaak uit beton of zijn de bermen te steil voor planten en dieren. Om de oevers natuurvriendelijker te maken, probeert de stad Gent nu groeneilanden uit. Pontons van 2 vierkante meter waarop oeverplanten groeien. Die trekken allerlei diertjes aan zoals libellen.

Proefproject
De stad Gent wil de komende jaren meer natuurvriendelijke oevers aanleggen en start daarom met dit proefproject. Ze zullen de eilandjes een jaar lang opvolgen samen met De Vlaamse Waterweg. Bij een gunstige evaluatie kunnen ze ook op andere locaties worden ingezet.