zondag 5 februari
8°C
0 km

Eeklo verkoopt om te investeren in het stadsimago

De stad Eeklo gaat een deel van haar patrimonium verkopen. 't gaat om een aantal gronden en panden die nu nog eigendom zijn van de stad. Eeklo moet besparen en de verkoop van de gebouwen en gronden zou de Eeklose stadskas bijna 19 miljoen euro moeten opleveren. 

Eeklo zet een groot aantal gebouwen en gronden uit het eigen patrimonium in de etalage.'t Gaat vooral om percelen die nu nog onbebouwd zijn of gebouwen die leegstaan en waarin in de nabije toekomst geen nuttige overheidsfunctie aan toegewezen kan worden. 't Gaat ondermeer om de oude politiekazerne aan de Tieltsesteenweg en de bouwgronden in de Hartwijksite en op de plek waar het voormalige zwembad van Eeklo stond. Maar Eeklo wil ook een aantal sociale woningen uit het eigen beheer schrappen.

Luc Vandevelde (SMS), burgemeester Eeklo: "We verkopen ook een aantal sociale woningen die aan renovatie toezijn, huizen dus die we nu als sociale woningen verhuren. Noodwoningen verkopen wij niet, omdat wij ook de noodzaak hebben om een aantal noodwoningen te voorzien voor moest het nodig zijn, dus de vijf noodwoningen die blijven in eigendom van de stad, maar dus de andere sociale woningen zullen wij systematisch gaan verkopen, de oude politiekazerne, de oude politiekazerne staat vandaag ook nog altijd te koop en binnenkort loopt het proces van Biddit af en dan hopen we dus dat we daar ook een koper voor hebben kunnen vinden.

En ook de senioren die in een van deze veertig appartementen boven het lokaal dienstencentrum Zonneheem wonen, zullen binnenkort aan een nieuwe eigenaar de huur moeten betalen. Het Eeklose stadsbestuur verkoopt het hele appartementsblok samen met de tien garages die bij het complex horen. Eeklo zat daarvoor vanmorgen samen met de bewoners van de appartementen. 't Zijn allemaal senioren die hier een flat huren en dagelijks gebruik maken van het lokaal dienstencentrum Zonneheem, dat wel eigendom blijft van de stad. Het stadsbestuur maakt de belofte dat er voor de bewoners van de appartementen voorlopig niets zal veranderen.