Eeklose Leopoldlaan heeft last van onkruid

Er is een probleem met de Leopoldlaan in Eeklo. Die is op 10 mei, na maanden van werkzaamheden, opengesteld voor het verkeer. Er was toen heel veel lof over de indeling en de groenaanplanting. Maar dat groen is meteen ook de eerste ergernis van de stad en de bewoners van de straat. Het onkruid tussen de huizen en het fietspad staat op sommige plaatsen meters hoog en oogt slordig. Het onderhoud daarvan is voor de dienst wegen en verkeer zegt de stad Eeklo. 

Luc Vandevelde (SMS) – burgemeester Eeklo: "We zijn er niet zo gelukkig mee maar we moeten ook niet overdrijven. De plantvakken worden heel goed onderhouden, het zijn de grasbermen die beter nog eens een buurt zouden moeten krijgen. Die een maaibuurt zouden moeten krijgen. Op verschillende plaatsen staat het wel wat te hoog.

Als het van de stad afhangt dan zou de berm onmiddellijk gemaaid worden maar de verantwoordelijkheid ligt bij wegen en verkeer zegt Eeklo

Luc Vandevelde (SMS) – burgemeester Eeklo: "Het zit natuurlijk in de planning van het onderhoud. Ik zeg nog eens de plantvakken zelf, die worden goed onderhouden. Daar is ook niet zo een groot probleem , helemaal niet. Het zijn alleen de bermen tussen het fietspad en de eigendommen van de mensen. Waar het kruid op verschillende plaatsen wel wat hoog staat. En wat belemmering kan zijn voor het verkeer, het aankomend fietsverkeer".

Bij Wegen en Verkeer schuiven ze de bal door naar de aannemer. De Leopoldlaan is nog niet opgeleverd, en dus moet hij de onderhoudswerken doen.