donderdag 28 september
19°C
1 km

Een nieuw op- en afrittencomplex van de E40 in het Oosten van Drongen?

Komt er een nieuw op- en afrittencomplex van de E40 in het Oosten van Drongen? Het is één van de mogelijke scenario’s, nu de op- en afritten aan vernieuwing toe zijn. Het is ook het slechtst mogelijke scenario, zegt Stijn De Roo van CD&V, die het dossier opvolgt.

De Vlaamse regering heeft een startnota goedgekeurd voor het Ruimtelijk Uitvoeringsplan van het op- en afrittencomplex in Drongen. Concreet betekent dat er twee mogelijke scenario's zijn voor de heraanleg: een nieuw complex op huidige locatie, of meer in het Oosten van Drongen. En die laatst optie, die ziet Gents gemeenteraadslid en Vlaams volsvertegenwoordiger Stijn De Roo niet bepaald zitten. "Dat ligt veel dichter bij de woonwijken, waardoor de druk daar heel sterk zal toenemen", zegt De Roo.

Leefbaar Drongen
Er ging al tien jaar studie vooraf aan de startnota die nu is goedgekeurd. Beide mogeiljke scenario's worden nu verder onderzocht. Maar de tijd tikt: de bruggen zijn aan vervanging toe. Het RUP is daarvoor erg belangrijk. Het complex mag niet zomaar opnieuw worden aangelegd, er moet met van alles rekening worden gehouden, zegt De Roo. "De buurt moet leefbaar blijven."

Vrachtverkeer langs Flexpo
Vrachtverkeer laten rijden via de Adophe Pégoudlaan aan Flanders Expo, in plaats van door Drongen, is een mogelijke optie. En ook de zwakke weggebruiker mag niet worden vergeten, vindt De Roo. "Het lijkt me ook een goed idee om aan de kant van de oprit van de R4, van Drongen naar de Watersportbaan, om daar een verder te pleiten voor een aparte fietsbrug, die ervoor zorgt dat er minder kruising is met het autoverkeer." Over een tweetal jaar liggen de definitieve plannen wellicht op tafel.