vrijdag 14 juni
19°C
56 km

Eindelijk schot in de zaak voor Motjesbrug in Lievegem

De Vlaamse Waterweg neemt de herstellingswerken van de Lindekensbrug, beter bekend als de Motjesbrug in Lievegem, over. De omliggende straten zijn maanden geleden al afgewerkt, maar de herstelling van de brug vraagt meer tijd dan verwacht. Daarom neemt de Vlaamse Waterweg het dossier nu over. Eind deze maand nog moet er een plan van aanpak klaarliggen. 

Aandacht voor voet-en fietspaden

De Motjesbrug, zoals ze hier bekend staat, ligt al maanden open. De omliggende straten zijn vernieuwd en afgewerkt, maar de brug ligt er troosteloos bij. De gemeente ging de herstelling zelf uitvoeren, maar dat is complexer dan verwacht. Lievegem krijgt nu de steun van de Vlaamse Waterweg. Zij hebben volgens de burgemeester meer expertise en middelen om de werken naar behoren uit te voeren. Daarbij zal extra aandacht zijn voor de fiets- en voetpaden.

Kim Martens (CD&V) - burgemeester Lievegem
"Het is zo dat de Vlaamse Waterweg ons nu heeft bevestigd dat ze dit dossier prioritair gaan behandelen. // Het voordeel is dat het niet alleen door gespecialiseerdere firma's zal bekeken worden. Het wegdek zelf zal dan ook mee hersteld worden."