Ernstige vervuiling vastgesteld in Molenbeek Ronse

Uit onderzoek van OVAM, de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij, blijkt dat er in Ronse verhoogde concentraties PFAS en gebromeerde vlamvertragers in en rond de Molenbeek zitten.

De verontreiniging zit in de bodem van de beek en in de oevergrond. De onderzoeken dateren al van 2018 en 2019 maar zijn nu pas afgerond.  

OVAM gaat nu de ernst van de vervuiling verder onderzoeken. In september worden bijkomende stalen genomen van het oppervlaktewater, de waterbodem, de bodem en het grondwater. De resultaten van dat onderzoek zouden in oktober al bekend moeten zijn. Het moet de situatie heel precies in kaart brengen en duidelijk maken welke mogelijke risico’s de vervuiling met zich meebrengt.   

Op 2 september wordt een digitale bewonersvergadering georganiseerd om de inwoners van Ronse te informeren over de vervuiling. Intussen raadt OVAM de omwonenden af om vis uit Molenbeek te eten, kinderen te laten spelen aan de oevers van de beek of grondwater als drinkwater te gebruiken. Alle adviezen van OVAM vindt u hieronder:

Tussentijds advies voor bewoners:

 • Geen vis consumeren afkomstig uit de Molenbeek
 • Voor wie in de directe omgeving woont van plaatsen met verhoogde concentraties grenzend aan de Molenbeek stelt het agentschap volgende tussentijdse adviezen voor:
 • Kinderen niet laten spelen op de oevers van de Molenbeek.
 • Meest kwetsbare bevolking (kinderen < 12 jaar, immuungecompromiteerde personen, zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven of wensen zwanger te worden): geen zelf geteelde groenten consumeren (t.h.v. zone Drieborrebeekstraat m.b.t. PFAS).
 • Algemene bevolking: zelf geteelde groenten met mate consumeren, mits een goede mix met groenten afkomstig van winkel of elders. Steeds goed wassen voor consumptie (t.h.v. zone Drieborrebeekstraat m.b.t. PFAS).
 • Geen zelf geteeld kleinvee consumeren.
 • Geen grondwater als drinkwater gebruiken.
 • Grondwater uit ondiepe putten niet gebruiken om de moestuin te irrigeren (t.h.v. zone Drieborrebeekstraat m.b.t. PFAS).
 • Grondwater uit ondiepe putten niet gebruiken om het zwembad te vullen.
 • Daarnaast is het toepassen van een goede hygiëne ook belangrijk
 • Voor uzelf: handen wassen, zeker voor de maaltijd,
 • Na een wandeling, of tuinwerk op de onverharde oevers best het schoeisel goed vegen op een mat, om geen vervuild slib binnen te lopen in de woning,
 • In uw binnen-omgeving: kuisen met nat.
 • Verstuiving van braakliggende grond zo veel als mogelijk vermijden.
 • Geen eigen-geteelde eieren consumeren