vrijdag 14 juni
19°C
62 km

Evergem en de provincie geven startschot van de werken voor de fietssnelweg F42

In Evergem is de aanleg van de fietssnelweg F42 gestart. Aan het station wordt gewerkt aan een nieuw stukje fietspad van bijna 400 meter, dat het centrum van Evergem zal verbinden met de fietssnelweg naar Gent. Op termijn wordt de F42 een grote fietsverbinding tussen Gent en Brugge. In Evergem zijn ze blij met een nieuwe stap richting meer fietsveiligheid. 

Het nieuwe fietspad wordt 4 meter breed en loopt parallel met het spoor ter hoogte van het station. Dit kleine stuk van 370 meter is de aanzet tot een fietsveiliger Evergem, en moet op termijn het centrum verbinden met de fietsbrug over de Ringvaart die nog gebouwd moet worden. 

Lucas Van der Meersch (CD&V) - schepen van Mobiliteit Evergem: "We hebben vandaag een gelijkgrondse kruising met een zebrapad van de Kristoffelweg, maar er zijn heel veel jonge fietsertjes en speedpedelecs die toch de voorkeur geven aan een verbinding in de vorm van een brug of een tunnel. De bedoeling is dat deze verbinding, samen met de fietstunnel, tegen eind volgend jaar zullen gerealiseerd worden. Uiteraard is de belanrijkste functie van dit stukje dat het het eerste puzzelstuk is van de verbinding van het Meetjesland met Gent-centrum. Daar moeten nog heel wat belangrijke stappen worden ondernomen, niet in het minst de realisatie van de fietsbrug over de ringvaart". 

Ook het provinciebestuur maakt van de fietssnelwegen een prioriteit. Voor dit verbindingsstukje werd bijna 250.000 euro uitgetrokken, waarvan de provincie en de Vlaamse overheid ieder de helft betalen. 

Riet Gillis (groen) - gedeputeerde Mobiliteit Provincie Oost-Vlaanderen: "Het is één van onze speerpunten om dat functionele fietsnetwerk versneld uit te rollen. We hebben in het begin van de legislatuur het budget bijna verdubbeld voor de fietssnelwegen. Ik denk dat het belangrijk is om de uitrol van de fietssnelwegen te realiseren, niet alleen voor de eiligheid en het comfort van de fietsers, maar ook denk ik dat het in de toekomst een hulpmiddel kan zijn om het fileleed dat we elke dag ervaren te verminderen. Want elke Oost-Vlaming die op de fiets gaat, is een auto minder in het verkeer".