Examen of vaccin uitstellen?

Voor veel studenten zal de vaccinatie midden in de examenperiode vallen en dat zorgt voor onrust. De Gentse onderwijsinstellingen komen daarom met richtlijnen. Zo vraagt Odisee om de vaccinatie te verplaatsen als die samenvalt met een examen. De Arteveldehogeschool en de HOGENT vinden dan weer dat de vaccinatie voorrang moet krijgen. Op de UGent krijgen de studenten de keuze.

"Wij denken dat een vaccinatie een ticket is voor vrijheid voor de opstart van een nieuw normaal academiejaar", zegt Isabelle Claeys van HOGENT. Net als de Arteveldehogeschool geeft de HOGENT resoluut voorrang aan de vaccinatie. "Wie afwezig is door de vaccinatie, kan zijn examen op een ander moment inhalen." Bij de Odisee Hogeschool vragen ze dan weer dat studenten hun vaccin uitstellen, al gaan ze ervan uit dat de examenperiode al zal gedaan zijn als hun studenten aan bod komen. 

Gulden middenweg
De UGent kiest voor de gulden middenweg. Ze laat de keuze aan de studenten: ofwel verzetten ze de vaccinatie, ofwel het examen. Wie voorrang geeft aan de vaccinatie, kan een inhaalexamen doen. Dan moet hij/zij wel de uitnodiging als bewijs aan de universiteit bezorgen.