vrijdag 1 december
0°C
90 km

Extra hoppinpunten in Oost-Vlaanderen

Tegen het einde van dit jaar zullen er in heel Oost-Vlaanderen 25 Hoppinpunten bijkomen. Dat zijn knooppunten langs gewestwegen, waar verschillende vervoersmiddelen zoals bus, fiets, auto's en deelmobiliteit samenkomen.

De bedoeling van de Hoppinpunten, zoals in Brakel,  is om vlot van het ene vervoersmiddel naar het andere te kunnen overstappen. Er waren al 22 zulke Hoppinpunten in Oost-Vlaanderen, en op al die locaties zal nu ook een informatiezuil komen met alle vervoersmiddelen die beschikbaar zijn. Het initiatief komt vanuit het Agentschap Wegen en Verkeer, en zij zijn ook verantwoordelijk voor de aanleg van de nieuwe Hoppinpunten. Een volledige lijst vind je op www.hoppin.be.