zaterdag 3 december
3°C
2 km

Franstalige Decrolyschool Ronse is vandaag al open

Maandag 29 augustus  is de eerste schooldag voor de leerlingen in het lager onderwijs in Wallonië. En dat maakt dat er ook in Ronse al volop beweging was vandaag. Want  in de de basis- en  kleuterschool Ovide Decroly  mag Franstalig onderwijs gegeven worden omdat Ronse een faciliteitengemeente is.   De Waalse schoolkalender zal dit schooljaar ook verschillen met die van Vlaanderen, wat voor de Franstalige school op Vlaams grondgebied enkele praktische problemen met zich meebrengt.

Ballonen aan de poort verwelkomen de kinderen van basis- en kleuterschool Ovide Decroly in Ronse. Zowel de leerlingen als het lerarenkorps beginnen vol enthousiasme aan het nieuwe schooljaar. Ook al is dat 3 dagen vroeger dan de Vlaamse collega’s. Bij de Franstalige afdeling van de  Ovide Decroly school in Ronse hebben ze er voor gekozen om de Waalse schoolkalender te hanteren. Dat houdt in dat de eerste schooldag op 29 augustus valt en dat de vakanties tijdens het schooljaar allemaal 2 weken duren, behalve die van Pasen.  Voor een Franstalige school op Vlaams grondgebied heeft dat onmiddellijk  consequenties, zo moeten er nu heel wat diensten op elkaar worden afgestemd.

Nora Vynck, directeur Ovide Decroly school: "Het was vooral de maaltijden, onze traiteur die op andere tijdstippen moet leveren. Dat is het bus vervoer. Gelukkig heeft onze buschauffeur en begeleidster akkoord voor gegeven om het een beetje aan te passen. Computersysteem dat moet aangepast worden naar aanwezigheden, want die staan op het Nederlandstalig gebied voorlopig. Het zwembad maar daar moeten we nog kijken bekijken hoe het allemaal zal verlopen. Tot nu toe is alles in orde gekomen".

Welke kalender kiezen? 

Of de Waalse schoolkalender op termijn ook de Vlaamse moet worden daar zal later over gediscussieerd worden. Structureel vindt de directeur van de Ovide Decroly school de Waalse een betere dan de Vlaamse.