woensdag 17 augustus
25°C
89 km

Geen belastingverhoging, wel investeringen in Eeklo

Ook de stad Eeklo past zijn meerjarenplan aan. Door de coronacrisis moet er geschoven worden met budgetten en de stad kiest resoluut voor extra investeringen. 

De laatste jaren werd in Eeklo gemiddeld 4 miljoen per jaar geïnvesteerd, maar de komende vijf jaar zal dat bedrag verdubbeld worden tot 8 miljoen per jaar. Met dat geld wil de stad belangrijke gebouwen renoveren zoals CC De Herbakker, de kunstacademie en het stadhuis. Ook wordt er werk gemaakt van een masterplan voor de Paterskerk.

'Stadskanker'
Eeklo wil ook enkele 'stadskankers' wegwerken, zoals de oude Rijkswachtkazerne in de Kaaistraat. De stad verwerft de oude kazerne voor een symbolische euro en voorziet 500.000 euro voor de sanering. Wat er precies in de plaats komt, is nog niet duidelijk. Wel zeker is de aanleg van een parking om de parkeerdruk in de kleine straten te verminderen.