woensdag 6 december
6°C
107 km

Gent bespaart op Dienst Archeologie

Gent gaat binnenkort zelf geen archeologische opgravingen meer doen in de stad. Het stadsbestuur bespaart op z'n eigen archeologiedienst, en dat valt niet in goede aarde bij de archeologen. Als er nog opgravingen in Gent zullen gebeuren, dan zullen die vanaf nu door prive-bureaus worden uitgevoerd, zegt bevoegd schepen Filip Watteeuw. Maar volgens de voorzitter van het Forum Vlaamse Archeologie zal de stad daar amper geld mee besparen, integendeel zelfs. Ook voor het Gentse erfgoed zal de besparingsmaatregel gevolgen hebben, want nu wordt er 50 jaar archeologische expertise weggegooid, zeggen veel acheologen.

Stilaan wordt duidelijk op welke diensten de Stad Gent zal besparen. Vanmorgen kwam aan het licht dat de dienst Stadsarcheologie van Gent, een dienst die binnenkort 50 jaar werkervaring op de teller heeft staan, wordt afgebouwd. Twee stadsarcheologen en 1 consulent krijgen een andere job toegewezen. Hun functies verdwijnen. Heel wat archeologen reageerden vanmorgen dan ook verbijsterd op het nieuws. Wanneer er in Gent nog opgravingen zullen gebeuren, dan zullen die vanaf nu door prive bureaus worden uitgevoerd. De Dienst Stadsarcheologie zal dan vooral vanuit het depot de opgegraven vondsten opnemen.

Johan Hoorne, voorzitter Forum Vlaamse Archeologie: "Dat maakt het volgens mij nog pijnlijker, want die mensen mogen het zelf niet meer doen, achter deze beslissing. Dat is niet alleen inhoudelijk een ramp voor de archeologie en voor henzelf, ik spreek hier ook als Gentenaar, ik ben verbouwereerd, maar ook voor henzelf, daar zit een persoonlijk drama achter. Dat zijn mensen die met heel veel passie, tientallen jaren van hun leven bezig geweest zijn met dat Gentse erfgoed,  dat verhaal ook hebben uitgedragen en nu worden zij ervan weggetrokken,  en mogen ze er eigenlijk niets meer mee doen, dat is bijzonder pijnlijk. Ik kan me niet voorstellen hoe dat moet voelen".

Volgens bevoegd schepen Filip Watteeuw is die beslissing een pure kostenbesparende maatregel. De Dienst Stadsarcheologie was een jaarlijkse vaste kost voor de stadskas, ook in de jaren waren er maar weinig opgravingen gebeurden.

Filip Watteeuw (Groen), schepen van Stadsarcheologie Gent: "We zien dat het aantal opgravingen dat moet gebeuren dat dat heel wat kan vershillen, dus die vaste kost is daar wel elke keer. Er blijft wel een garantie,  dat de opgravingen gebeuren, we gaan ze alleen niet meer zelf doen, er is heel veel expertise, dat is juist, we gaan er alles aan doen om die expertise te behouden, ook het erfgoeddepot en de publiekswerking die blijft bestaan, dus het is niet zo dat nu alle archeologisch materiaal gaat verloren gaan. Maar de expertise is natuurlijk een ander iets maar we gaan er alles aan doen om die mensen op de goeie manier te herorienteren onze stadsdiensten staan daarvoor klaar, en we hopen inderdaad dat wij een andere plaats kunnen krijgen.