Gent is een stuk groener geworden

Er is meer natuur in Gent dan pakweg twintig jaar geleden. Nieuwe cijfers uit de Biologische Waarderingskaart tonen aan dat de oppervlakte aan natuur sinds 1999 met 4 procent is gestegen. Er is ook een vijfde meer bos aanwezig.

De Biologische Waarderingskaart is een digitale kaart die de natuur in Gent in beeld brengt. De kaart toont aan hoe de vegetatie in Gent verandert en evolueert. Vorig jaar werd ze aangepast met nieuwe luchtfoto's. En daaruit blijkt nu dat Gent er in totaal 572 hectare natuurgebied heeft bijgekregen. En dat is onder meer te danken aan nieuwe bossen, zoals de Vinderhoutse bossen, het Parkbos, de Gentbrugse Meersen en ontkoppelingsgebieden zoals het gloednieuwe Wonderwoud in Oostakker.