Gent gaat kwaliteit van huurwoningen testen

De stad Gent gaat als eerste grootstad in Vlaanderen een conformiteitsattest invoeren voor huurwoningen op de privémarkt. Een soortgelijk attest bestaat al voor sociale woningen en studentenkamers. Maar vanaf volgend jaar gaat de private huurmarkt ook zo'n attest moeten voorleggen. Wie dat niet heeft mag zijn woning niet langer verhuren. Het nieuwe reglement wordt pas volgend jaar van toepassing. 

Eigenaars van een huis of appartement  in Gent die hun woning willen verhuren gaan voortaan een conformiteitsattest moeten voorleggen.  De stad Gent heeft beslist om het attest, dat er nu al is voor sociale woningen en studentenkamers, ook in te voeren voor de privé verhuur.

Tine Heyse (Groen) - schepen van Wonen Gent: "Alle huurwoningen moeten voldoen aan Vlaamse woonkwaliteitseisen, dat is belangrijk. Alleen is dat in de praktijk allicht niet het geval. Wat een conformiteitsattest doet is eigenlijk letterlijk atessteren. Eigenlijk een bewijs dat die woning voldoet. Dat is een zeer goed controle middel".

Met het attest zal Gent één van de eerste grootsteden zijn in Vlaanderen die aan privé verhuurders zo'n attest vraagt. De invoering staat gepland in de loop van 2023.