donderdag 18 april
11°C
66 km

Gent krijgt eerste Mia Quick Scan

Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters heeft gisteren de eerste MIA Quick Scan gedaan in Gent. Dat is een nieuwe techniek om de oorzaak van zware verkeersongevallen en gevaarlijke verkeerssituaties op te sporen. Gent kreeg de primeur. Een team van verkeersexperten trok naar de Land van Waaslaan en de Antwerpsesteenweg, waar recent nog twee ongevallen gebeurden. De inzichten van de test moeten nieuwe ongelukken voorkomen.

Met haar MIA Quickscan wil Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters onveilige verkeesrsituaties snel kunnen aanpakken. MIA staat voor mobiliteit innovatief aanpakken. De scan bekijkt de volledige omgeving en moet voorkomen dat bestaande problemen zich verleggen.Daarom stuurt ze experten en mensen van het buurtcomite op pad langs de Antwerpsesteenweg en de Land van Waaslaan.

Jan Schouppe - Veilig 9040: "Eind vorig jaar is nog maar eens gebleken, naar aanleiding van twee ongelukken op fietspaden, op zebrapaden dat het echt gevaarlijk is voor onze kinderen, jongeren, maar ook voor de bewoners".

De scan moet duidelijk maken hoe de ongevallen mogelijk waren en hoe we in de toekomst kunnen vermeden worden. De resultaten laten niet op zich wachten.

Filip Watteeuw (Groen) - schepen van Mobiliteit: "De fietspaden die er zijn en die heel smal zijn, die gaan we verbreden. Ook de oversteken die er zijn voor voetgangers en fietsers, die worden veiliger gemaakt en er komt ook een snelheidsbeperking. We gaan naar zone 30. Dit moet het veiliger maken voor fietsers en voetgangers en ik denk dat het Agentschap Wegen en Verkeer daar goed werk levert" .