donderdag 28 september
19°C
0 km

Gent stuurt hittepatrouilles uit richting daklozen

De stad Gent heeft vandaag de straathoekwerkers en de medewerkers die outreachend werk doen  de straat op gestuurd om daklozen op te zoeken en te helpen. Het is de bedoeling om hen vooral uit de zon proberen te houden en ze te voorzien van water. Mocht het nodig zijn kan de straathoekwerker ook medische hulp inschakelen. Die speciale patrouilles doen ze in Gent ook tijdens de winter. 

Maya Debel doet haar hittepatrouille  aan het Sint-Pieters station op zoek naar daklozen. Maya is straathoekwerker en is speciaal uit verlof gekomen om met deze extreme hitte de daklozen te helpen afkoelen. 

Maya Debel – straathoekwerker: "We gaan eigenlijk gewoon bij de mensen die we kennen en waar we contact met hebben. Een keer navragen of ze voldoenden drinken hebben. Er een beetje achter zitten dat ze toch een beetje extra  water drinken. Dat ze eens afwisselen als ze alcoholische dranken drinken, dat ze toch een beetje water binnen hebben of een beetje frisdrank".

Ook jij kan helpen

Maya is al 10 jaar straathoekwerker en weet waar ze de meest-kwetsbare mensen kan vinden. Maar eigenlijk kan iedere Gentenaar een handje toesteken. 

Evita Willaert (Groen) - schepen van Outreachend werk: "Aan alle burgers, als men iemand ziet op straat en dakloze een kwetsbaar iemand. Het is echt helemaal geen probleem om die persoon aan te spreken om die wat water of frisdrank te geven. Daar wordt altijd positief op gereageerd. Ik zou ook zeggen dat we ook samen die verantwoordelijkheid nemen om in deze dagen extra goed zorg te dragen voor elkaar".