Gentse stadscrèches schakelen over naar minimumbezetting

De Gentse stadscrèches kreunen onder de vierde coronagolf. Omdat er zoveel personeel uitvalt, schakelt de stad over naar een minimumbezetting. "Om te vermijden dat we locaties moeten sluiten, vragen we nu een extra inspanning van de ouders om in hun netwerk opvang te voorzien", zegt schepen Elke Decruynaere (Groen).

Een gemiddelde uitval van 15%, met pieken tot 25%. Heel veel kinderbegeleiders worden ziek of moeten thuis in quarantaine. Daarom wordt aan ouders gevraagd om hun kinderen zoveel mogelijk thuis te houden. Wie in een prioritaire sector werkt, krijgt voorrang. Voor wie echt geen opvang vindt, wordt gezocht naar een oplossing.