zaterdag 15 juni
18°C
4 km

Gezocht: 26 Deinse Denkers

Eind 2025 moet de stad Deinze haar toekomstplan klaar hebben voor de periode 2026-2031. Daarom gaat Deinze nu al op zoek naar 26 inwoners die willen mee nadenken over de toekomst van de stad. Deze mensen zullen aan de hand van de duurzaamheidsdoelstellingen van de Verenigde Naties een visie ontwikkelen op mogelijke beleidsvoorstellen. 5000 Deinzenaren ontvangen deze week een brief in de bus, zij kunnen zich kandidaat stellen om mee te bouwen aan de toekomst van hun stad. 

26 Deinse Denkers, daar is de stad Deinze naar op zoek. Inwoners die willen mee nadenken over de toekomst in de stad. Aan de hand van hun inzichten moet een nieuwe meerjarenplanning opgesteld worden.

Jan Vermeulen (cd&v), burgemeester Deinze: "We doen dit omdat we de volgende beleidsperiode voorbereiden, we zijn ook verplicht om dat te doen. We moeten een omgevingsanalyse maken die komt vanuit de administratie om dan naar de volgende meerjarenbeleidsplanning toe wat adviezen te geven van wat de uitdagingen zijn voor de stad".

Om te bepalen wie de 26 deelnemers worden, werd een objectieve selectieprocedure opgesteld.

Jan Vermeulen (cd&v), burgemeester Deinze: "We hebben er voor gezorgd dat we om te beginnen de stad hebben opgedeeld in 26 stadsdelen die een beetje autonoom leven. Bijvoorbeeld: de deelgemeente Bachte-Maria-Leerne hebben we opgesplitst in Bachte en Sint-Maria-Leerne, twee verschillende parochies. ICT-deskundigen hebben een loting gemaakt van 5000 mensen. Die zijn aangeschreven en daaruit zullen 26 mensen geloot worden op een objectieve manier. Op die manier hebben we een heel divers publiek dat kan meedenken over de toekomst van Deinze".

Het nieuwe burgerpanel zal over de toekomst moeten nadenken aan de hand van de 17 duurzaamheidsdoelstellingen die opgesteld zijn door de Verenigde Naties.