woensdag 6 december
6°C
175 km

Ghostbikes voor veilig fietsverkeer in Gent

De fietsersbond hield vandaag een stille actie aan de deuren van het Vlaams Congres Verkeersveiligheid in Flanders Expo . De organisatie plaatste er vijftien witte ghostbikes aan de ingang. Die staan symbool voor de vijftien dodelijke slachtoffers in Gent tijdens de afgelopen tien jaar. DE Fietsersbond wil dat het beleid meer inzet op verkeersveiligheid. 

Het gaat niet goed met de verkeersveiligheid in Vlaanderen. Dat blijkt uit het rapport van het ministerie van Mobiliteit en Openbare Werken. Het aantal dodelijke slachtoffers is in 2022 wel gedaald ten opzichte van het jaar voordien. Vorig jaar stierven 271 mensen in het verkeer, in 2021 waren er dat nog 310. Het aantal doden en zwaargewonden bij voetgangers en fietsers is dan weer wel gestegen. De Fietsersbond Gent hield daarom een actie en wijst naar de overheid om daar iets aan te doen. 

Wies Callens, Fietsersbond Gent: "Waar we vooral op willen wegen is dat er geen onnodige slachtoffers meer moeten vallen en dat er proactief gekeken wordt om de fietsinfrastructuur veiliger te maken. Dat er sneller, goeie conflictvrije lichtenregelingen zijn en dat we niet iedere keer moeten wachten tot er een verkeersslachtoffer valt, tot er een fietsdode valt. Maar dat iedereen, alle administraties hun verantwoordelijkheid opnemen om echt te werken aan die vison zero en naar nul verkeersslachtoffer te gaan in het verkeer". 

In andere landen wordt met Intelligente SnelheidsAdaptatie gewerkt. Dat is een systeem in de auto dat ervoor zorgt dat je niet sneller kan rijden dan maximum is toegelaten. Het systeem is sinds vorig jaar verplicht is in de nieuwste wagens. De Fietsersbond richt de ogen ook op Noorwegen. Daar hadden ze in 2019 al nul verkeersdoden. In ons land hebben we dus nog een lange weg te gaan maar dat is niet eenvoudig. 

Werner De Dobbeleer, Vlaamse Stichting Verkeerskunde: "Wel natuurlijk we hebben een beetje het nadeel van onze wegomgeving. Ook onze ruimtelijke ordening is op zijn minst rommelig te noemen. We zitten met enorm veel lintbebouwing langs al die gewestwegen. Dat betekent dat je ook enorm veel verkeer hebt op wegen die er eigenlijk niet voor toegerust zijn. Waar je dat dus moeilijk allemaal in veilige omstandiheden kan laten verlopen dus het is enorm belangrijk dat we een soort van inhaalbeweging doen om bijvoorbeeld een land zoals Nederland of de Scandinavische landen, waar ze weliswaar een betere ruimtelijke ordening  hebben en er ook toch in slagen inderdaad om het aantal verkeersdoden onder een minimumdrempel te houden".